Jednotlivé bloky

Výzkum, který přesahuje hranice knihovnictví (inspirace neziskové sféry ve sféře ziskové)

 • Návratnost investic – Doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D., Univerzita Pardubice
 • Benchmarking knihoven – PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR
 • CSR - společenská odpovědnost v prostředí knihovny - Mgr. David Šourek, Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Proces a produkty spolupráce

 • Akademické versus komunitní prostředí - PhDr. Libuše Foberová, PhD., Slezská univerzita v Opavě
 • Partnerství s místními školami při vytváření čtenářských návyků - Dana Kochová, Městská knihovna Havířov
 • Lákáme děti do knihovny… - Lilie Tyrlíková, Místní knihovna Třanovice
 • …a lákáme nejen je - PhDr. Helena Gajdušková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Identifikace znalostních mezer

 • Vzdělávání pro změnu - Mgr. Tomáš Langer, AIVD Praha
 • Příprava budoucích profesionálů – Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Karlova univerzita Praha
 • Vzdělávání jako nezbytnost? Co ještě mají knihovníci znát – Mgr. Zlata Houšková
 • Na vzdělávání se podílíme všichni. Všichni? – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR

Příběhy úspěchů a možných scénářů pro budoucnost

 • Identifikace klíčových trendů v knihovnictví - Prof. Ing. Milan Konvit, PhD.
 • IFLA je tu také pro nás – PhDr. Zuzana Hájková, JVK České Budějovice
 • Není to jen bezdomovectví… Mgr. Jarmila Burešová, KMO
 • První rok s elektronickými knihami pro uživatele – PhDr. Zuzana Hájková, JVK České Budějovice
 • Večer společenská akce, překvapení, raut

Kontakt

Knihovna pro všechny

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode