Úterý 12. května 2015

11:00                  prezence účastníků, prohlídka knihovny

12:30                  zahájení semináře, uvítání účastníků, slovo čestných hostů

 

                          VÝZKUM, KTERÝ PŘESAHUJE HRANICE KNIHOVNICTVÍ

                           (INSPIRACE NEZISKOVÉ SFÉRY VE SFÉŘE ZISKOVÉ)

13:15                  Benchmarking knihoven – PhDr. Vít Richter

13:45                  Environmentální etika v knihovně ...  – PhDr. Marek Timko, PhD.

14:15                  Takové divné slovo aneb není steak jako stake - PhDr. Marie Šedá

 

14:45                  přestávka na kávu

 

                            PROCES A PRODUKTY SPOLUPRÁCE

15:15                  Akademické versus komunitní prostředí – PhDr. L. Foberová, PhD.

15:45                  Partnerství s místními školami – Dana Kochová

16:10                  Lákáme děti do knihovny – Lilie Tyrlíková

16:30                  … a lákáme nejen je – PhDr. Helena Gajdušková

 

17:00                  závěr prvního den, informace – Ing. Dagmar Čuntová

18:30                  raut, společenské setkání, večerní překvapení

 

Středa 13. května 2015

8:00                    zahájení druhého dne a ranní káva pro dobrou náladu

 

                            IDENTIFIKACE ZNALOSTNÍCH MEZER

8:30                  Příprava budoucích profesionálů – Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. 

9:00                   Vzdělávání jako nezbytnost? – Mgr. Zlata Houšková

9:30                   Na vzdělávání se podílíme všichni? – Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

10:00                 Vzdělávání pro změnu – Mgr. Tomáš Langer

 

10:20                  přestávka na kávu

 

                            PŘÍBĚHY ÚSPĚCHŮ A MOŽNÝCH SCÉNÁŘŮ PRO BUDOUCNOST

10:50                  Knihovny tady byly před knihtiskem... - Prof. Ing. M. Konvit, PhD.

11:20                  Život s elektronickými knihami pro uživatele – PhDr. Z.Hájková

11:50                  Komunitní knihovnictví na Slovensku – Mgr. Emília Antolíková

12:20                  Není to jen bezdomovectví – Mgr. Jarmila Burešová

12:50                  IFLA je tu také pro nás – PhDr. Zuzana Hájková

 

13:15                  závěr semináře

Kontakt

Knihovna pro všechny

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode